ProjPartner har hjälp fastighetsägaren Tranviks Udde med förstudie, systemhandling och förfrågningsunderla…