ProjPartner Öst AB är mer känt som VVS Tjänst Sverige AB och har idag verksamhete…