Din konsult för ett hållbart & energieffektivt inneklimat

Inomhusklimatet i en byggnad är avgörande för trivsel, hälsa och effektivitet

Vi erbjuder konsulttjänster för ett hållbart och energieffektivt inomhusklimat

"Din nya konsult för ett hållbart & energieffektivt inneklimat"

Önskar du veta mer om våra tjänster?

Kontakta en av våra specialister eller skriv direkt till oss.

Vi är ProjPartner

ProjPartner är ett tekniskt konsultbolag som arbetar över hela landet.
Vi är specialiserade inom VVS, energi och hållbarhet. Vår erfarenhet sträcker sig över alla tänkbara miljöer, exempelvis försvarsanläggningar, sjukhus, polishus, bostäder, kontor, skolor, industri och idrottsanläggningar.  Vi vill och kan medverka i alla faser i ett byggprojekt, från förstudie till projektering, genomförande, kontroll och besiktning samt drift och FM.

Copyright © 2023 ProjPartner  |  Sitemap |  Cookies  |