Din konsult för ett hållbart & energieffektivt inneklimat

Om oss

ProjPartner utgår från Västerås, Norrköping och Katrineholm men arbetar över hela landet.

ProjPartner kan medverka i alla faser för att hjälpa er att utveckla, utreda, förädla, bygga nytt eller bygga om en byggnad eller fastighet.

Vårt uppdrag

Inom våra kompetensområden nedan kan vi medverka från förstudie till projektering, genomförande, kontroll och besiktning samt drift och FM.


Värmesystem & Sanitetssystem


Kylsystem


Luftbehandlingssystem


BIM-Samordning

Vi erbjuder konsulttjänster av VVS-anläggningar för ett optimalt inomhusklimat  

Inomhusklimatet i en byggnad är avgörande för trivsel, hälsa och effektivitet. ProjPartner ligger i framkant och följer den tekniska utvecklingen noga. Våra lösningar för ventilation, värme och kyla utformas alltid efter kundernas specifika behov och förutsättningar.  

Våra experter inom VVS har erfarenhet av olika typer av projekt såsom sjukhus, bostäder, kontor, industri, idrottsanläggningar och kulturhistoriska byggnader. För att få det inomhusklimat som verksamheten har behov av och samtidigt minimera driftskostnaderna är valet av system för värme, ventilation och sanitet avgörande. 

Våra kunder är både privata och offentliga beställare som till exempel fastighetsbolag, installationsentreprenörer, kommuner, regioner och industrier.

Våra experter har erfarenhet av olika typer av projekt såsom försvarsanläggningar, sjukhus, polishus, bostäder, kontor, skolor, industri och idrottsanläggningar. Vi kan medverka i alla faser för att hjälpa dig att utveckla, utreda, förädla, bygga nytt eller bygga om en byggnad eller fastighet. 

Vi kan medverka från mycket tidiga skeden såsom förstudie och programhandling eller Fas 1 skede. Vi utför projektering av  förfrågningsunderlag och bygghandlingar för både AB04 och ABT06. Vi kan medverka under genomförandefasen samt bistå vid kontroll och besiktning. Vi utför även utredningar för driftoptimeringar och energisparande åtgärder i driftskedet.

Vi arbetar med de senaste programvarorna såsom AutoCAD och Revit med MagiCad vid projektering av installationer. IDA ICE använder vi för energi-, inneklimat- och dagsljusberäkningar. Vi har även programvaror för BIM- och 3D-samordning.

Vi är ProjPartner

ProjPartner är ett tekniskt konsultbolag som arbetar över hela landet.
Vi är specialiserade inom VVS, energi och hållbarhet. Vår erfarenhet sträcker sig över alla tänkbara miljöer, exempelvis försvarsanläggningar, sjukhus, polishus, bostäder, kontor, skolor, industri och idrottsanläggningar.  Vi vill och kan medverka i alla faser i ett byggprojekt, från förstudie till projektering, genomförande, kontroll och besiktning samt drift och FM.

Copyright © 2023 ProjPartner  |  Sitemap |  Cookies  |